Kariéra

Naše hodnoty

Bezpečná a dobře placená práce pro elektrikáře v Německu

Hledáte nové výzvy a příležitosti k rozvoji své kariéry? Chcete pracovat ve společnosti, která nabízí stabilní zaměstnání, konkurenceschopný plat a atraktivní benefity? Pokud ano, je naše nabídka spolupráce určena právě vám!

Jako společnost se zkušenostmi ve svém oboru nabízíme našim zaměstnancům nejen stabilní zaměstnání, ale také možnost profesního a osobního rozvoje. Díky tomu mají odborníci, kteří u nás pracují, pocit finanční jistoty a uspokojení z práce, což má pozitivní dopad na kvalitu jejich života a motivaci k práci.

Nejlepší sazby na trhu

Chceme přilákat nejlepší odborníky na trhu, a proto nabízíme nejvýhodnější finanční podmínky, které jsou vždy vypláceny včas.

Trvalá spolupráce

Nabízíme dlouhodobou a stabilní spolupráci. Našim subdodavatelům poskytujeme trvalé zakázky, což jim umožňuje soustředit se na práci a rozvíjet své dovednosti, místo aby ztráceli čas a prostředky zbytečnými činnostmi.

Perspektiva rozvoje

V naší společnosti si ceníme těch, kteří jsou ambiciózní, chtějí se rozvíjet a usilují o úspěch. Proto nabízíme řadu iniciativ, jako jsou školicí programy, možnosti certifikace a účast na projektech a dalších iniciativách, které umožňují rozvíjet dovednosti a získávat nové zkušenosti.

Výhody

Proč pracovat s námi?

Profesionální podpora

Snažíme se budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře a vzájemném porozumění. Proto podporujeme naše subdodavatele tím, že jim poskytujeme školení, technickou podporu a také jim pomáháme rozvíjet jejich dovednosti a zlepšovat kvalitu jejich práce.

Komunikace

Jsme přesvědčeni, že dobrý kontakt a efektivní komunikace jsou pro úspěch každého projektu klíčové. Proto se jako společnost vždy zaměřujeme na transparentnost a pravidelný kontakt s našimi subdodavateli. Tímto způsobem můžeme lépe porozumět potřebám a očekáváním.

Organizace ubytování

Víme, jak důležité je zajistit pohodlné a bezpečné ubytování. Proto nabízíme našim subdodavatelům plnou podporu při organizaci ubytování. Nabízíme ubytování na výhodném místě, které vyhovuje vašim potřebám a očekáváním.

Péče o koordinátora

Našim subdodavatelům nabízíme nejen nejlepší pracovní podmínky, ale také plnou podporu koordinátora projektu. Náš koordinátor je vždy k dispozici, aby vám poskytl podporu v obtížných situacích a poradenství v každé fázi projektu.

Pomoc při zajištění Freistellungu

Naši konzultanti vám pomohou vyplnit požadované formuláře, připravit příslušnou dokumentaci a poradí vám s postupy. Ušetřete si čas a prostředky tím, že svěříte zpracování své dokumentace Freistellung do našich rukou.

Školení SEP

Pomůžeme vám získat správnou kvalifikaci. Nabízíme komplexní řešení od administrativních formalit až po přípravu na zkoušky.

Nabídka

Poskytujeme komplexní služby pro všechny elektroinstalační činnosti v domácnostech a průmyslu.

Elektrické instalace v obytných budovách

Instalace nových elektroinstalací v rodinných domech, bytech a jiných obytných budovách, včetně instalací osvětlení, zásuvek, vypínačů, rozvaděčů, zabezpečení.

Elektrické instalace v komerčních budovách

Instalace nových elektroinstalací v komerčních budovách, jako jsou kanceláře, obchody, restaurace, hotely, sklady atd., včetně instalací osvětlení, elektrických zásuvek, rozvaděčů, generátorů, bezpečnostních systémů.

Modernizace elektrických zařízení

Aktualizace nebo rozšíření stávajících elektrických instalací za účelem splnění nových norem a požadavků, zvýšení účinnosti, zlepšení pracovních podmínek, úspory energie nebo zvýšení bezpečnosti.

Opravy a údržba

Diagnostika, opravy a údržba elektrických zařízení, identifikace poruch, výměna vadných součástí a optimalizace systémů.

Osvětlení

Návrh, instalace a údržba osvětlovacích systémů, včetně vnitřního a vnějšího osvětlení, dekorativního osvětlení a nouzového osvětlení.

Bezpečnostní systémy

Instalace, údržba a opravy bezpečnostních systémů, jako jsou poplašné systémy, monitorovací systémy, systémy kontroly přístupu a videodrátové systémy.

Poruchy

Rychlý zásah v případě elektrických závad, jako jsou přepálené pojistky, poškozené vodiče, problémy s osvětlením.

Energetické audity

Provádět energetické audity za účelem posouzení energetické účinnosti elektrických zařízení a identifikace potenciálních úspor energie.

Poradenství a konzultace

Poradenství v oblasti elektroinstalací, poskytování technického poradenství a konzultací klientům, pomoc při výběru nejlepších elektrotechnických řešení a technologií.

Proces spolupráce

Chcete se připojit k naší posádce?

V elektrotechnickém průmyslu víme, jak důležité je získat ty nejlepší odborníky na trhu. Proto provádíme nábor subdodavatelů v naší společnosti s maximální péčí, abychom zajistili nejvyšší kvalitu služeb pro naše klienty.

Předběžný výběr

Na základě inzerátu nebo doporučení provádíme předběžný výběr kandidátů. Ověřujeme jejich kvalifikaci, zkušenosti a reference.

Rozhovor

Po úvodním výběru provedeme pohovor, během kterého posoudíme technické dovednosti uchazeče, jeho komunikační schopnosti a znalosti elektroinstalací.

Technické testy

V závislosti na druhu práce provádíme technické testy, které nám umožňují posoudit praktické dovednosti uchazeče, například schopnost číst elektrická schémata.

Konečné rozhodnutí

Na základě výsledků výběrových a technických testů rozhodneme o přijetí uchazeče. Poté podepíšeme smlouvu a poskytneme školení o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Máte dotazy? Jsme vám k dispozici.

Kontakt

Napište nám nebo zavolejte a zjistěte, jak vám můžeme pomoci s vašimi projekty.

Realizujeme malé i velké stavební projekty, včetně novostaveb, modernizací, rekonstrukcí a specializovaných projektů. Požadované dovednosti závisí na specifikách projektu, ale obecně požadujeme zkušenosti, kvalifikaci a oprávnění podle potřeby.

Každý elektrikář by měl absolvovat kurz SEP, aby měl platnou licenci.

Existují tři typy kurzů SEP, které se dělí na elektrotechnické, energetické a plynové. Ty jsou označeny G1, G2 a G3. Kvalifikace SEP se uděluje pro 2 druhy vykonávaných prací – může se jednat o provoz nebo dozor.

1. E – povolení k provozu elektrických zařízení do 1 kV
2. D – povolení k provozu elektrických zařízení nad 1 kV
3. P – oprávnění projektovat a dohlížet na práce týkající se elektrických zařízení
4. SEP – kvalifikace pro osoby pracující na elektrických zařízeních nad 1 kV
5. B – oprávnění k provádění zkoušek elektrických instalací
Oprávnění k obsluze stavebních strojů: UDT, OSK
Povolení pro práce v těsné blízkosti elektrického vedení: SEP, SEPE, S, S1, S2, S3.
Kvalifikace pro sanitární a topenářské práce: PZITB, SEP-3, SEP-4, SEP-5, SEP-6

Bezpečnost pracovníků a ostatních osob na staveništi je pro nás prvořadá. Dodržujeme nejvyšší bezpečnostní standardy, poskytujeme odpovídající bezpečnostní opatření, ochranné oděvy a školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Příslušné dokumenty a smlouvy jsou vyžadovány v souladu s platnými předpisy a průmyslovými normami. Pro konkrétní projekt vám náš tým poskytne podrobnou dokumentaci a smluvní požadavky.

Subdodavatele vybíráme na základě jejich zkušeností, kvalifikace, referencí a souladu s požadavky projektu. Hledáme ty nejlepší odborníky, kteří odvedou práci nejvyšší kvality.

  Telefonní číslo

  Pro koho mají být úkoly provedeny?

  Máte zavedenou firmu?

  Máte dokument A1?

  Máte Freistellung?

  Jaké jazyky ovládáte?
  polštinaAngličtinaNěmecCzeski

  Kolik let praxe máte v elektrotechnickém oboru?

  Jaká máte osvědčení a školení?

  Máte dotazy? Těšíme se na odpovědi.